Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΤΗΣ 9-5-2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                        

                                                          

Αθήνα 13 Μαΐου 2015

Αριθ. πρωτ. 824

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

                    Ηλ. Μιχόπουλος

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΤΗΣ 9-5-2015

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην Αθήνα στα γραφεία του (Αχαρνών 29) στις 09/05/2015 και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  •   Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2014
  •   Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2015
  •   Εγκρίθηκε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών προς το Λ.Ε.Δ.Ε., με διευκολύνσεις, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο συνημμένο έντυπο
  •   Συνέχιση και ένταση της προσπάθειας απευθείας ενημέρωσης των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., με κάθε μέσο ηλεκτρονικό και έντυπο και διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων στους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενημέρωση των νέων δικηγόρων που εγγράφονται στους Δικηγορικούς Συλλόγους, ώστε να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα του Λ.Ε.Δ.Ε. και να εγγραφούν σ’ αυτόν.
  •   Από 9-5-2015, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με την εκπρόθεσμη καταβολή των τετραμηνιαίων δόσεων συνδρομών, που λήγουν 30/4, 31/8 και 31/12 κάθε έτους. (Σχετικό  το άρθρο 4 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.).

Μετά από τα παραπάνω, εσωκλείουμε έντυπο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διευκολύνσεων, καθώς και υπόδειγμα αίτησης και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας που είναι και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

Τέλος, στην προσπάθεια ενημέρωσης, καλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. καθώς και η Ένωση Αμ. Υποθηκοφυλάκων,

(α) να βοηθήσουν ενεργά και να αποστείλουν στις υπηρεσίες του Λ.Ε.Δ.Ε., καταστάσεις με τους αριθμούςκινητών τηλεφώνων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  καθώς και τις διευθύνσεις των γραφείων των μελών τους, τις οποίες θα εμπλουτίζουν περιοδικά με την εγγραφή των νέων δικηγόρων ή αμ. υποθηκοφυλάκων, ώστε να καταστεί ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη η απευθείας ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών. Παράλληλα και για λόγους ασφαλούς ενημέρωσης του αρχείου του Λ.Ε.Δ.Ε. καλούνται να αποστείλουν καταστάσεις και  για τους διαγραφέντες από το Σύλλογο για κάθε αιτία και

(β) να αναρτήσουν την παρούσα στις ιστοσελίδες τους

                                                                                        Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

                                                                                           ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ