Ρύθμιση οφειλών προς Δήμους σε 100 δόσεις (Ν. 4321/2015)

Ο δήμος Ορεστιάδας καλεί τους δημότες να μπουν στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Ορεστιάδας, στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 « Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας » ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο ως εξής: Το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26-05-2015 συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τον Ν. 1337/1983 δύνανται να εξοφληθούν, είτε εφάπαξ με απαλλαγή εκατό τοις εκατό ( 100%) από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα είτε από δύο ( 2 ) έως εκατό ( 100 ) μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή δόσης είκοσι ( 20 ) ευρώ και απαλλαγή ανάλογου ποσοστού από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι μέχρι την 26η Μαΐου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου ( Γραφείο 1, τηλ. 2552350324, 2552350325, 2552350372, 2552350373).