ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Στο κατατεθέν ν/σ(άρθρο 28) προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης πλην ΝΑΤ, υπάγονται σε ρύθμιση μέχρι και 100 μηνιαίων δόσεων, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1/2/2015. Η σχετική αίτηση του οφειλέτη πρέπει να ατατεθει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα μέχρι τις 30-4-2015.

Αναστέλλεται επίσης μετά από αίτηση του οφειλέτη, για περίοδο 12 μηνών, το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά φυσικών προσώπων που έχουν διακόψει δραστηριότητα καθώς και για ασφαλισμενους του ΕΤΑΑ που έχουν αποδεδειγμένα μηδενικό εισόδημα το 2014.

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.