ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΣΟ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ορεστιάδα  14-3 -2020

Επειδή, μετά την έκδοση της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/2020) και της από 12.3.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ B 833/2020) και τις εκθετικές  συνέπειες  από τον κορονοϊό COVID-19, επιβάλλεται στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου και της κοινωνικής μας ευθύνης, να  δράσουμε προληπτικά, συλλογικά, οργανωμένα και γρήγορα, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, στον περιορισμό της διασποράς του ιού, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία όλων μας

Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ. του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ μετά από έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο  την 14/3/2020   αποφασίζει την αποχή των μελών του από κάθε εξωδικαστική ενέργεια που εν δυνάμει συμβάλει στην διασπορά του ιού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται  οι εκλογές σωματείων,  έρευνες των βιβλίων υποθηκοφυλακείου, κτηματολόγιο, κ.α. Άδειες θα δίνονται έπειτα από αίτηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά (info@dso.gr) και  επαρκώς αιτιολογείται το κατ΄ επείγον της αιτήσεως. 

Επίσης προτρέπει τα μέλη του να αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία  εντολέων συνεργατών κλπ, ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων στα γραφεία τους και  μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού  με εξαίρεση τις υποθέσεις των οποίων η εκδίκαση  επιτρέπεται  κατά την διάρκεια της αναστολής των δικαστηρίων και πάντα με τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης.

Η παρουσία των μη εχόντων την δικηγορική ιδιότητα στα γραφεία του συλλόγου απαγορεύεται.

Η ισχύς των ως άνω αποφάσεων διαρκεί μέχρι 27/3/2020 και στη συνέχεια θα γίνει επανεκτίμηση για την παράταση ή μη  της ισχύος τους.

Αν η συμμετοχή μας στα εν λόγω μέτρα είναι καθολική, και η  συμμετοχή μας στην αποτροπή του κινδύνου θα βαίνει εκθετική.

Και μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή μας προστατεύοντας την δημόσια υγεία προστατεύουμε όσες και όσους προστατεύουν τα σύνορα της χώρας μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η Πρόεδρος

Άννα Μεμετζή

Η Γεν. Γραμματέας

Χριστίνα Καπετανίδου